Project omschrijving

Herstructurering

Aldenhof
Nijmegen

Opdrachtgever: Woningcorporatie de Woongenoot

Locatie Nijmegen

Status: concept

Herstructurering

Aldenhof
Nijmegen

Opdrachtgever:

Locatie: Nijmegen

Status: concept

Voor woningcorporatie de Woongenoot hebben wij een studie gedaan naar de herstructurering van een wijk in Lankforst Nijmegen/Dukenburg. Zowel op het vlak van de stedenbouwkundig setting als de architectonische verschijning zijn analyses uitgevoerd die hebben geleid tot voorstellen die deze wijk klaar zouden moeten maken voor de toekomst. Belangrijke onderdelen waren, meer differentiatie in woningtypologieën waardoor wooncarrière mogelijk is, intimiteit openbare ruimte vergroten, plaatsen liften, relatie gebouw met openbare ruimte, architectonische kwaliteit verbeteren, collectief particulier opdrachtgeverschap in bestaande appartementencomplex.

Afbeeldingen