Herstructurering

Aldenhof
Nijmegen

Opdrachtgever: Woningcorporatie de Woongenoot

Locatie Nijmegen

Status: concept

Herstructurering

Aldenhof
Nijmegen

Opdrachtgever:

Locatie: Nijmegen

Status: concept

Voor wooncorporatie Woongenoot hebben wij onderzoek gedaan naar de herstructurering van de wijk Aldenhof in Dukenburg Nijmegen. Zowel op stedenbouwkundig vlak als de architectonische verschijning zijn analyses uitgevoerd. Deze analyses hebben geleid tot voorstellen die deze wijk klaar zouden moeten maken voor de toekomst. Belangrijke onderdelen waren, meer differentiatie in woningtypologieën waardoor wooncarrière mogelijk is, vergroten van de intimiteit in openbare ruimte, plaatsing liften, relatie gebouwen met openbare ruimte, verbeteren van de architectonische kwaliteit en het collectief particulier opdrachtgeverschap in bestaande appartementencomplex.

Afbeeldingen